จะซื้อรถมือสอง ต้องใช้เอกสารสำคัญอะไรบ้าง

จะซื้อรถมือสอง ต้องใช้เอกสารสำคัญอะไรบ้าง

หลังจากที่ตรวจสอบรถมือสอง ตามความชอบและงบประมาณในการที่จะซื้อรถแล้วนั้น การเตรียมเอกสารที่สำคัญในการซื้อรถถือเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ในการตรวจสอบสภาพรถเลย โดยเอกสารที่สำคัญจะต้องในการเตรียมมีดังต่อไปนี้

 1. ซื้อเงินสด เพียงแค่คุณเตรียมเงินสดมาซื้อจะเป็นเงินสดหรือจะเป็นแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายด้วยเงินที่ครบกับราคารถเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะไปโอนรถตามเอกสารโอนรถได้เลย
 2. ระบบผ่อน หากคุณมีเงินสดไม่พอ สามารถที่จะเลือกผ่อนชำระกับทางเจ้าหน้าที่การตลาดของธนาคารหรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อของบริษัทสินเชื่อ แต่ละแห่งที่คุณจะหามาเองหรือให้เต็นท์รถแนะนำก็ได้ เพียงแค่เตรียมเอกสารต่อไปนี้
 • เงินดาวน์ หากราคารถของคุณมีมูลค่าที่สูงเกินวงเงินกู้ ก็ต้องเตรียมเงินดาวน์ไปเผื่อตามที่บริษัทสินเชื่อแนะนำ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน

ซึ่งเอกสารเหล่านี้ถือเป็นเอกสารพื้นฐานในการขอสินเชื่อซื้อ รถมือสอง นั้นเองแต่หลัก ๆ คุณจะต้องขอตรวจสอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถว่ารายละเอียดของรถที่คุณจะซื้อตรงกันกับสมุดจดทะเบียนคู่มือรถนั้นหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่คุณต้องดูมีดังนี้

 • รุ่นรถและปี ที่ออกจำหน่าย ตรงกับโฉมรถที่คุณจะซื้อหรือไม่ หากรุ่นกับโฉมรถไม่ตรงตามคู่มือรถให้หลีกเลี่ยงที่จะซื้อขายเป็นอันขาด
 • หมายเลขเครื่องยนต์ จะต้องตรงกับสมุดจดทะเบียนรถ หากไม่ตรงกันให้ตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนเครื่องยนต์และถามกับทางเต็นท์ไปตรง ๆ เลยว่าทำไมต้องเปลี่ยนและหมายเลขเครื่องที่เปลี่ยนตรงกับเล่มอีกหรือไม่ ถ้าไม่แล้วห้ามซื้อขายใด ๆ เลย
 • หมายเลขตัวรถ จะต้องตรงกับสมุดคู่มือจดทะเบียนเท่านั้น ซึ่งหากไม่ตรง มีการดัดแปลงแก้ไขตัวเลข ให้สันนิษฐานไว้เลยว่ารถเคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาก่อนอย่างแน่นอน ห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ภาษีรถถ้าให้ดีควรมีการต่อภาษีอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี แต่ถ้าขาดการต่อภาษีต้องไม่เกิน 2-3 ปีเพราะหากเกินกว่านั้นการที่คุณไปจดทะเบียนรถที่กรมขนส่งจะทำให้ยุ่งยากกว่าเดิมเป็นอย่างมาก

หลังจากที่ตกลงในเรื่องของการตรวจสอบสภาพรถ, ราคาเอกสารการซื้อขาย ต่อไปเป็นเอกสารที่ใช้ในการโอนที่กรมการขนส่งทางบกที่ทางราชการต้องใช้มีดังนี้

 • หนังสือสัญญาซื้อขาย เป็นเอกสารสำคัญที่จะต้องระบุการซื้อขายรถรวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย โดยจะต้องมีไว้ 2 ฉบับให้ผู้ซื้อ 1 ฉบับและผู้ขาย 1 ฉบับ
 • แบบคำขอโอนและรับโอนรถ เป็นเอกสารของทางราชการที่มีขึ้นเพื่อให้เกิดผลทางกฎหมายเมื่อมีการเปลี่ยนผู้ถือครองรถยนต์จะต้องโอนรถไปให้ผู้รับจึงจะครบถ้วนการโอนรถอย่างถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจ หากคุณไม่ได้ไปโอนรถเองหรือทางเจ้าของเต็นท์รถให้เจ้าหน้าที่มาติดต่อ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วยทุกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถที่จะโอนรถได้เลย

สำหรับการซื้อขายรถมือสอง อย่างถูกวิธีนั้น ถ้าให้ดีก็พยายามหาช่างผู้เชี่ยวชาญไปช่วยในการตรวจสอบรถและการตรวจสอบเอกสาร ทั้งนี้เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องโดนหลอกให้เจ็บช้ำน้ำใจในภายหลัง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *